Hopp til innhald

Film og filmklipp

Film: Politisk kommunikasjon, falske nyheiter og faktasjekk

Falske nyheiter kallar vi nyheiter som er reint oppspinn. Dei blir ofte spreidde medvite for å skade nokon. Faktisk.no er eit frittståande samarbeid mellom fleire norske mediehus, og skal drive med faktasjekk. Norske politikarar spreier lite falske nyheiter. Ver likevel kritisk i møte med nyheiter!

Sist faglig oppdatert 04.11.2020
Skrive av Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Kritisk tenking og kjeldekritikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar