Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite kva TONE er
  • kunne bruke TONE for å vurdere informasjon på Internett kjeldekritisk
  • forstå kor viktig det er å ha ei kritisk tilnærming til kjeldene