Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • vite kva TONE er
    • kunne bruke TONE for å vurdere informasjon på Internett kjeldekritisk
    • forstå kor viktig det er å ha ei kritisk tilnærming til kjeldene