Hopp til innhald

Film og filmklipp

Film: Konspirasjonsteoriar

Var det amerikanske myndigheiter som stod bak terrorangrepa i USA 9/11? Ønskjer muslimane å overta Europa? Det kan oppstå alternative teoriar i etterkant av store hendingar og fenomen. Få svar på kva, korleis og kvifor i denne filmen.

Kva er ein konspirasjonsteori, og korleis kan vi sjekke om teoriane stemmer?

Sist faglig oppdatert 28.08.2019
Skrive av Terranova

Læringsressursar

Kritisk tenking og kjeldekritikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar