Hopp til innhald

Film og filmklipp

Film: Konspirasjonsteoriar

Var det amerikanske myndigheiter som stod bak terrorangrepa i USA 9/11? Ønskjer muslimane å overta Europa? Det kan oppstå alternative teoriar i etterkant av store hendingar og fenomen. Få svar på kva, korleis og kvifor i denne filmen.

LK20

Kva er ein konspirasjonsteori, og korleis kan vi sjekke om teoriane stemmer?

Sist oppdatert 28.08.2019
Skrive av Terranova

Læringsressursar

Kritisk tenking og kjeldekritikk