Hopp til innhald

Fagstoff

Film: Konspirasjonsteoriar

Var det amerikanske myndigheiter som stod bak terrorangrepa i USA 9/11? Ønskjer muslimane å overta Europa? Det kan oppstå alternative teoriar i etterkant av store hendingar og fenomen. Få svar på kva, korleis og kvifor i denne filmen.
CC BY-SASkrive av Terranova.
Sist fagleg oppdatert 28.08.2019

Læringsressursar

Kritisk tenking og kjeldekritikk