Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva desinformasjon, misinformasjon og falske nyheiter er
  • kjenne til ulike typar av usann informasjon
  • forstå kvifor falske nyheiter oppstår
  • forstå korleis falske nyheiter kan truge demokratiet og ytringsfridomen
  • kunne avgjere om ei nyheit er falsk eller ikkje