Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kva skal eg bli?

Kva har du lyst til å jobbe med i framtida? I dette emnet har vi samla portrett av nokre yrke du kan velje. Sjå filmane og finn ut korleis du kan utdanne deg til draumejobben din.

Yrke innan sal og reiseliv

I faget yrkesfagleg fordjuping skal du bli kjend med lærefag og moglege lærebedrifter. Du lærer kva for forventningar bedriftene har til deg som arbeidstakar, og kva for moglegheiter du har som lærling og seinare som tilsett.

Læringsressursar

Yrke innan sal og reiseliv