Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kva skal eg bli?

Kva har du lyst til å jobbe med i framtida? I dette emnet har vi samla portrett av nokre yrke du kan velje. Sjå filmane og finn ut korleis du kan utdanne deg til draumejobben din.

Yrka innan helse- og oppvekstfag

I helse- og oppveksttenestene er det mange yrkesgrupper som til saman har brei kompetanse. Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velje mellom ulike yrkesfag med læretid som fører fram til fagbrev, eller yrkesutdanningar der du søkjer om autorisasjon etter tre år på skule.

Læringsressursar

Yrka innan helse- og oppvekstfag