Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kva skal eg bli?

Kva har du lyst til å jobbe med i framtida? I dette emnet har vi samla portrett av nokre yrke du kan velje. Sjå filmane og finn ut korleis du kan utdanne deg til draumejobben din.

Yrke innan frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign

Vg1 frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign gir deg moglegheit til å velje mellom seks yrke. I tillegg til yrka som har gitt programområdet namn, kan du bli profileringsdesignar og maskør og parykkmakar.

Læringsressursar

Yrke innan frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign