Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Mediebevissthet

Emnet mediebevissthet handler om hvordan du og andre bruker mediene, og om hvordan mediene påvirker identiteten din og samfunnet rundt deg. Du lærer å være en kritisk mediebruker, og du får kunnskap om de juridiske og etiske rammene som gjelder for publisering.

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier

Kommunikasjonsbransjen hjelper dem som ønsker å påvirke hva vi tenker og gjør. Det finnes også overvåkningsbasert markedsføring. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i det å bruke ny teknologi i markedsrettet og strategisk kommunikasjon?

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier