Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: Overbevis vaksineskeptikere

Jobb sammen i grupper med å planlegge og produsere innhold til en holdningskampanje. Bruk det dere vet om strategisk kommunikasjon, til å vurdere hvordan dere best kan nå fram til de mest skeptiske målgruppene.
En helsearbeider setter en vaksinenål i overarmen til en dame. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med oppgaven er

  • å vise at du forstår hva er

  • å vise hvordan bruk av teknologi og ulike kan bidra til at en oppdragsgiver når målet sitt

  • å vise at du vet hva en er, og kan lage en kommunikasjonsplan

  • å vise at du forstår forskjellen på og formater og kan bruke ulike mediekanaler til å nå bestemte

  • å øve på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave

Arbeidsoppdrag: Planlegg og gjennomfør en holdningskampanje

Målet med kampanjen er å få vaksineskeptikere til å vaksinere seg mot en svært smittsom og livstruende sykdom. I dette tilfellet handler det om pandemien forårsaket av koronaviruset.

  • Kampanjen skal være rettet mot tre ulike målgrupper.

  • Oppdragsgiverne er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

  • Jobb sammen i mindre grupper.

I gruppa skal dere lage en plan for hvordan dere vil bruke teknologi og ulike mediekanaler i en tenkt holdningskampanje og produsere tre ulike medieuttrykk.

1. Planlegging og research

Sett dere godt inn i ansvarsområdet til oppdragsgiverne.

Gjennom grundig skal dere også finne ut hvilke grupper i befolkningen som er mest skeptiske til å ta koronavaksine.

Bruk denne informasjonen til å diskutere dere fram til hvilke aktuelle målgrupper kampanjen skal rette seg mot.

Velg uttrykksformer, formater og kanaler som dere tror kan nå ut til disse målgruppene og overbevise dem om å ta vaksinen.

Ta høyde for de mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi.

2. Produksjon av kommunikasjonsplan og medieuttrykk

Lag en plan for holdningskampanjen som oppfyller kravene til en kommunikasjonsplan.

Lag tre ulike som skal inngå i holdningskampanjen. Velg målgruppe, sjanger, format og kanal.

Produksjonene skal ha et tydelig budskap og en form som er egnet til å overbevise mottakeren.

Individuelt etterarbeid

Lag en grundig refleksjonsrapport der du gjør rede for de tankene dere gjorde dere i planleggingsfasen, og de utfordringene dere støtte på i produksjonsfasen.

Drøft til slutt i hvilken grad norske myndigheter har lykkes med kampanjene sine for å få folk til å vaksinere seg, og hva som må til for å få overbevise vaksineskeptikere om å ta vaksinen.

Hvorfor tror du dere vil lykkes med den holdningskampanjen dere har laget?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 09.12.2021

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier