Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: Overbevis vaksineskeptikere

Jobb sammen i grupper med å planlegge og produsere innhold til en holdningskampanje. Bruk det dere vet om strategisk kommunikasjon, til å vurdere hvordan dere best kan nå fram til de mest skeptiske målgruppene.

LK20
En helsearbeider setter en vaksinenål i overarmen til en dame. Foto.

Målet med oppgaven er

  • å vise at du forstår hva er

  • å vise hvordan bruk av teknologi og ulike kan bidra til at en oppdragsgiver når målet sitt

  • å vise at du vet hva en er, og kan lage en kommunikasjonsplan

  • å vise at du forstår forskjellen på og formater og kan bruke ulike mediekanaler til å nå bestemte

  • å øve på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave

Arbeidsoppdrag: Planlegg og gjennomfør en holdningskampanje

Målet med kampanjen er å få vaksineskeptikere til å vaksinere seg mot en svært smittsom og livstruende sykdom. I dette tilfellet handler det om pandemien forårsaket av koronaviruset.

  • Kampanjen skal være rettet mot tre ulike målgrupper.

  • Oppdragsgiverne er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

  • Jobb sammen i mindre grupper.

I gruppa skal dere lage en plan for hvordan dere vil bruke teknologi og ulike mediekanaler i en tenkt holdningskampanje og produsere tre ulike medieuttrykk.

1. Planlegging og research

Sett dere godt inn i ansvarsområdet til oppdragsgiverne.

Gjennom grundig skal dere også finne ut hvilke grupper i befolkningen som er mest skeptiske til å ta koronavaksine.

Bruk denne informasjonen til å diskutere dere fram til hvilke aktuelle målgrupper kampanjen skal rette seg mot.

Velg uttrykksformer, formater og kanaler som dere tror kan nå ut til disse målgruppene og overbevise dem om å ta vaksinen.

Ta høyde for de mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi.

2. Produksjon av kommunikasjonsplan og medieuttrykk

Lag en plan for holdningskampanjen som oppfyller kravene til en kommunikasjonsplan.

Lag tre ulike som skal inngå i holdningskampanjen. Velg målgruppe, sjanger, format og kanal.

Produksjonene skal ha et tydelig budskap og en form som er egnet til å overbevise mottakeren.

Individuelt etterarbeid

Lag en grundig refleksjonsrapport der du gjør rede for de tankene dere gjorde dere i planleggingsfasen, og de utfordringene dere støtte på i produksjonsfasen.

Drøft til slutt i hvilken grad norske myndigheter har lykkes med kampanjene sine for å få folk til å vaksinere seg, og hva som må til for å få overbevise vaksineskeptikere om å ta vaksinen.

Hvorfor tror du dere vil lykkes med den holdningskampanjen dere har laget?

Sist oppdatert 09.12.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale