Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave om strategisk kommunikasjon

Her skal du lage en enkel kommunikasjonsstrategi. Du skal også gjøre rede for problemstillinger som kan oppstå i skjæringspunktet mellom strategisk kommunikasjon og journalistikk. Samtidig øver du deg på å løse en skriftlig eksamensoppgave.

LK20
Foto av en ung mann som skriver på et nettbrett. Rundt ham i lufta svever det bokstaver, og i bakgrunnen er et digitalt verdenskart. Illustrasjon.

Målet med oppgaven er

  • å vise at du forstår og kan anvende grunnleggende mediefaglige begreper og teorier

  • å vise at du kan bruke det du vet om strategisk kommunikasjon, i ditt eget arbeid

  • å vise at du kan gjøre rede for problemer som kan oppstå i skjæringspunktet mellom og

  • å øve på å løse en skriftlig eksamensoppgave

Oppgave 1: Begrepsoppgave

Forklar og gi eksempler på disse begrepene:

  • målrettet kommunikasjon / strategisk kommunikasjon

  • kommunikasjonsstrategi

  • politisk kommunikasjon

  • markedskommunikasjon

  • viral markedsføring

Oppgave 2: Skisser en kommunikasjonsplan

Lag en skisse til en kommunikasjonsplan for Operasjon Dagsverk på skolen din.

Planen skal inneholde en målsetting, en og en liste over de fem viktigste kommunikasjonstiltakene. Minst ett av tiltakene skal sikre .

Oppgave 3: Skriv en fagartikkel

Skriv en som diskuterer følgende problemstilling:

Hvordan bruker aktører strategisk kommunikasjon til å påvirke innholdet i redaksjonelle medier ut fra egne interesser?

Du kan gå inn i følgende aspekter: Hva ønsker aktørene å oppnå, i hvilken grad er det problematisk, og hvordan bør redaktører og journalister forholde seg til slik strategisk kommunikasjon?

I fagartikkelen skal du bruke mediefaglige begreper og vise til faglige teorier og etiske retningslinjer.

Sist oppdatert 09.12.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale