Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjonsarbeid og demokrati

Informasjon og åpen dialog er viktige demokratiske verdier og rettigheter. Publikum har krav på å få informasjon om rettigheter, politiske beslutninger og ulike hendelser i offentlig sektor. Det er viktig at offentlige myndigheter baserer sitt kommunikasjonsarbeid på åpenhet og innsyn.
Mot en mørk bakgrunn står en formelt kledd kvinne ved en talerstol. Hun står i spotlight fra en lyskaster over henne. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Styrker den demokratiske prosessen

Informasjon og åpen dialog er viktige demokratiske verdier og rettigheter. For offentlige myndigheter er det en demokratisk plikt å gi god informasjon, og publikum har krav på innsyn i det myndighetene driver med.

I et demokrati er det viktig med åpen diskusjon rundt ulike prosesser, som offentlig politikk og forvaltning. Det er avgjørende at offentlige myndigheter baserer sitt kommunikasjonsarbeid på åpenhet og innsyn. Det kan styrke innbyggernes tillit til demokratiet.

Kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor

Mange offentlige etater har egne informasjonsavdelinger. Kommunikasjonsarbeidere utarbeider kommunikasjonsstrategier og ulike informasjonstiltak. Slik får publikum informasjon om rettigheter, politiske beslutninger og ulike hendelser i offentlig sektor.

Omdømmebygging er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet. Omdømmebygging handler om å bygge et godt forhold til omgivelsene og skape tillit ved å trekke fram de positive sidene ved virksomheten.

Forstå og delta i samfunnet

For publikum er det viktig at offentlige virksomheter legger til rette for åpenhet og innsyn. Hvis folk skal kunne danne seg en mening om for eksempel god og effektiv bruk av offentlige midler, må virksomhetene informere om prosessene rundt ulike avgjørelser på en god måte. Informasjonen må være saklig og lett forståelig.

De bør også legge til rette for dialog med aktuelle målgrupper. Da kan de få tilbakemeldinger underveis i prosessen. Skal informasjonstiltakene lykkes, må de ta i bruk virkemidler og kanaler som er tilpasset de ulike målgruppene.

Tre elever som står og sitter, snakker sammen i en trapp i et skolebygg. De bærer på lesebøker, skrivebøker og bærbare PC-er. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempel

Utdanningsdirektoratet har blant annet ansvar for å utvikle læreplaner for skolen i Norge. I dette arbeidet er det stort behov for informasjon, og det er viktig at publikum er godt informert og involvert gjennom hele prosessen.

Det er avgjørende at direktoratet viser åpenhet og går ut med aktuell informasjon til de ulike målgruppene. Da har publikum mulighet til å gjøre seg opp en mening om prosessen.

Etiske retningslinjer

Over en silhuett av et hode er det lagt snakkebobler og en urskive. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjonsforeningen har utarbeidet et sett med profesjonsetiske prinsipper som beskriver hvordan medarbeidere skal opptre i arbeidet.

Disse prinsippene er utarbeidet for kommunikasjonsarbeidere både i offentlige etater og i private bedrifter og organisasjoner.

De etiske retningslinjene slår fast at en kommunikasjonsarbeider skal jobbe for åpenhet og innsyn og bidra til forståelse og den opplyste samtale.

Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper

En kommunikasjonsmedarbeider skal:

Fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale.

Gi så fullstendig informasjon som mulig uten at det går på bekostning av taushetsplikten.

Kommunisere ærlig og tydelig, og være åpen om avsender, rolle, metoder og bindinger.

Utvise ansvarlighet med metoder og bruk av verktøy for analyse av brukerdata.

Tilstrebe likebehandling og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig.

Kilder

Kilder

Regjeringen.no Informasjon og kommunikasjon mellom kommune og innbyggerne, hentet 03.05.21 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/informasjon-og-kommunikasjon-mellom-kommune-og-innbyggerne/id2425537/

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 03.05.2021

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier