Hopp til innhold

Fagstoff

Slik påvirker du holdninger

En holdningskampanje må appellere både til hjertet og hjernen. Fokuser på én problemstilling om gangen og avvslør noe folk opplever som sant. Da framstår budskapet ditt som troverdig. Bruk flere kanaler og lag allianser.

Formulerer problemstillingen

Det er oppdragsgiveren som bestemmer hva en holdningskampanje skal dreie seg om. Sammen formulerer dere problemstillingen på en så enkel måte som mulig. Det er viktig å fokusere på én problemstilling om gangen, ellers blir budskapet utydelig.

Framstå som troverdig

Det viktigste i en holdningskampanje er å avsløre noe folk opplever som sant. Slik blir budskapet troverdig. Troverdighet er avgjørende for at holdningskampanjen skal lykkes i å endre måten folk tenker og oppfører seg på.

Vurder virkemidler

En holdningskampanje må appellere både til hjertet og hjernen. Velg derfor bilder og ord med omhu. Humor og ironi har ofte større effekt enn en streng pekefinger. Men husk at ironi lett kan misforstås. Det er ikke alle som forstår en spøk.

Test gjerne produksjonsskissen på et utvalg personer med ulik bakgrunn før du går i gang med produksjonen. Snur de tommelen ned, må du tenke en gang til. Det er også lurt å teste det ferdige produktet på en kontrollgruppe før det publiseres.

Bruk flere kanaler

Det er vanskelig og tidkrevende å få folk til å endre holdninger. Å lage en videosnutt er langt fra nok. Budskapet må presenteres i ulik form og i ulike medier.

Sett gjerne i gang en aktivitet samtidig. Det kan være en konsert, en utstilling eller en konkurranse. Det kan også være lurt å ta kontakt med politikere eller andre samfunnsaktører som kan sette saken på den politiske dagsorden. Det er de som har makt til å endre lover og regler.

Blind i arbeid

Try reklamebyrå har laget flere videoer for kampanjen Blind i arbeid. Videoene forteller humoristiske suksesshistorier om blinde i arbeidslivet: Blind i arbeid

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 18.12.2017

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier