Hopp til innhold

Oppgave

Prøv deg på kommunikasjonsstrategi

LK20
Bilde av en vegg med ulike reklameplakater for konserter og kulturarrangement.

Oppgave A: Hvordan få flest mulig til å møte på konsert?

På denne oppslagstavla slåss plakatene om oppmerksomheten. Tenk deg at elevrådet på skolen din skal arrangere en konsert for å sette fokus på mobbing i sosiale medier. Klassen din har fått i oppdrag å få flest mulig til å møte opp på konserten.

  1. Hvilke andre kommunikasjonstiltak enn en plakat på en oppslagstavle kan dere bruke for å fange publikums oppmerksomhet?
  2. Hvordan går dere fram for å planlegge kommunikasjonen?

Oppgave B: Lag en kommunikasjonsplan for økologisk mat

Med utgangspunkt i det du har lært om strategisk kommunikasjon, skal du skissere en kommunikasjonsplan for følgende case:

Du dyrker mais økologisk. Maiskornene tørker du og selger som kortreist, norsk, økologisk popcorn. Det er kun det lokale museet som selger popcornet for deg. I tillegg står du med popcorn-maskinen din og selger både poppet og upoppet mais på 17. mai og andre offentlige tilstelninger.

Prisen er betraktelig høyere enn for popcorn som kan kjøpes hos dagligvarekjedene. Likevel får du stadig tilbakemeldinger om hvor godt popcornet du lager, smaker.

Nå vil du ut til et større marked.

Oppgave C: Repetisjon og egenvurdering

  • Hva er strategisk kommunikasjon?
  • Hva er en kommunikasjonsplan?
  • Forklar til noen som ikke vet det, hvordan «nå- situasjonen» og en «ønsket situasjon» er grunnlaget for å lage en kommunikasjonsstrategi.
  • Hvorfor er det viktig å vite at kommunikasjonsbransjen alltid jobber med planlagt kommunikasjon?
  • Hva synes du er enkelt å forstå om strategisk kommunikasjon? Hva er vanskelig å forstå?
Sist oppdatert 12.07.2017
Skrevet av Petter Skretting

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale