Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva reklame er, og kjenne til ulike måter å reklamere på
  • kunne beskrive hvilke holdninger en reklame ønsker å skape til et produkt
  • kunne vurdere hvilken målgruppe en reklame henvender seg til
  • være bevisst hvordan du selv reagerer på reklameeksponering