Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite hva reklame er, og kjenne til ulike måter å reklamere på
    • kunne beskrive hvilke holdninger en reklame ønsker å skape til et produkt
    • kunne vurdere hvilken målgruppe en reklame henvender seg til
    • være bevisst hvordan du selv reagerer på reklameeksponering