Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Ny teknologi og nye mediekanaler er effektive verktøy i strategisk kommunikasjon. Vi trenger kritisk kompetanse for å avsløre hvilken hensikt avsenderen har, og hvilke interesser som ligger bak.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne reflektere over hvordan ny teknologi og nye mediekanaler brukes i ulike former for målrettet kommunikasjon
  • forstå hvordan kunstig intelligens bidrar til å skreddersy informasjon rettet mot enkeltindivider
  • forstå hva som skjer når informasjon blir delt viralt, og utforske hvordan du og dine jevnaldrende blir utsatt for skreddersydd viral markedsføring