Hopp til innhold

Fagstoff

Strategisk kommunikasjon: fra nå-situasjon til ønsket situasjon

Kommunikasjonsbransjen arbeider med planlagt og strategisk kommunikasjon. Strategi betyr å ha en plan eller angrepsmåte for å nå et bestemt mål. Strategisk kommunikasjon er planlagt kommunikasjon for å nå de målene en bedrift eller organisasjon har satt seg.
Kvinne ser inn i glasskule, i bakgrunnen ei tavle med tankekart skrevet med farget kritt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alle organisasjoner vil kunne ha behov for å kommunisere både innad i organisasjonen og utad. Formålet med kommunikasjonen kan være forskjellig. De ulike personer, grupper og instanser en organisasjon må og bør ha kommunikasjon med, kalles for interessenter.

Kommunikasjonsarbeidere taler alltid noens sak. De planlegger og formidler alltid budskap på vegne av organisasjonen de jobber for, enten de jobber i en kommunikasjonsavdeling i en organisasjon, eller de jobber som konsulenter i et PR-byrå.

Antallet som arbeider innen kommunikasjonsbransjen, har økt massivt de siste 20 årene. Representanter for bransjen mener økningen skyldes at vi stadig har fått nye medier, samt den påvirkningskraften disse mediene har på samfunnet rundt.

En bransje i vekst

Rundt tusenårsskiftet jobbet i overkant av 2000 personer i den norske kommunikasjonsbransjen. Antall kommunikasjonsmedarbeidere er mer enn dobIet siden den tid (2017). Bakgrunnen for veksten ligger mest sannsynlig i de generelle samfunnsendringene som medieutviklingen har medført. På grunn av digitalisering av medieproduksjonen, Internett og framveksten av sosiale medier, er det enklere og billigere å lage og distribuere informasjon.

Kommunikasjonsmedarbeidere er en naturlig del av større organisasjoner, og interessenter og brukergrupper forventer profesjonell kommunikasjon fra organisasjonene. Flere organisasjoner og virksomheter ser fordeler ved å utarbeide egne strategier for kommunikasjon. De kan bidra til større synlighet og gjennomslagskraft.

Å flytte makt med kommunikasjonshandlinger

Organisasjoner av en viss størrelse, eller som har bevissthet om kommunikasjon, har normalt en kommunikasjonsstrategi. Den er gjerne en del av rammene organisasjonen jobber etter. En kommunikasjonstrategi blir fulgt opp og justert etter behov.

På nettsidene til et av Nordens største kommunikasjonsbyråer, Geelmuyden Kiese, finner vi et slagord som langt på vei oppsummerer formålet med kommunikasjonsarbeid:

Geelmuyden Kiese er ikke opptatt av kommunikasjon i seg selv, men av den endring kommunikasjonen skaper. Vi kaller det å flytte makt.

Reflekter

På hvilke måte tenker du kommunikasjonshandlinger flytter makt?

Fra nå til en ønsket situasjon

En kommunikasjonsstrategi har som formål å få virksomheten fra en nå-situasjon til en ønsket situasjon. Det kan også være å beholde en velfungerende situasjon.

Jobber du med strategisk kommunikasjon, må du altså være i stand til å beskrive både nå-situasjonen og den ønskede situasjonen.

En kommunikasjonsplan består i hovedsak av tre deler:

  1. Nå-situasjon: et klart bilde av hvor vi faktisk er i dag.
  2. Ønsket situasjon: et klart bilde av hva vi ønsker å være på et gitt tidspunkt i framtiden.
  3. Strategiske valg: tiltak for å komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon.
CC BY-SASkrevet av Petter Skretting.
Sist faglig oppdatert 10.05.2022

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier