Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjonsarbeid i Forsvaret

Informasjon og åpen dialog er viktige demokratiske verdier og rettigheter. Forsvaret er en del av offentlig sektor, og publikum har krav på innsyn. I denne oppgaven skal du undersøke og vurdere ulike informasjonstiltak som Forsvaret står bak.
En tropp med rekrutter står oppstilt i givakt. Den fremste i troppen gir honnør til en med høyere rang som står foran dem. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For offentlige myndigheter er det en demokratisk plikt å gi god informasjon basert på åpenhet og innsyn. Det skal styrke innbyggernes tillit til demokratiet. Forsvaret er en del av offentlig sektor og bruker mye ressurser på kommunikasjonsarbeid.

Nå skal du undersøke og vurdere ulike informasjonstiltak som Forsvaret står bak.

Oppgave 1) Omdømmebygging

Omdømmebygging er en viktig del av informasjonsarbeidet i Forsvaret. Omdømmebygging handler om å bygge et godt forhold til omgivelsene og skape tillit. De positive sidene ved virksomheten skal trekkes fram. Forsvaret vil fortelle befolkningen hva de driver med.

Se filmen om Marinejegerkommandoen, og reflekter rundt disse spørsmålene:

 1. Hva er formålet med denne informasjonsfilmen?

 2. Hvilket bilde tegner Forsvaret av sin egen virksomhet?

 3. Hvilke etiske utfordringer ligger i det å skulle formidle bilder av øvelser og krigføring for å bygge et positivt omdømme?

 4. I hvor stor grad åpner denne kommunikasjonen opp for kritiske holdninger og debatt om det Forsvaret driver med?

Oppgave 2) Vurder informasjonsfilm

Hvorfor skal Norge egentlig ha nye kampfly? Og nye avanserte ubåter og overvåkningsfly?

Se denne informasjonsfilmen fra Forsvaret, og svar på spørsmålene under:

 1. På hvilken måte blir du påvirket av filmen?

 2. Hvordan fungerer informasjonstiltaket? Vurder informasjonsfilmen.

 3. Filmen er lagd for å rekruttere, informere og skape et godt omdømme. Hvor enig er du i bildet forsvaret tegner av sin egen virksomhet?

 4. På hvilken måte kan denne informasjonsfilmen være med på å styrke fellesskapet og demokratiet vårt?


Oppgave 3) Retorikk og virkemidler

a) Klikk deg inn på lenka, og se filmen som ble publisert på Forsvarets Facebook-side 9. april 2021

b) Les denne fagteksten om retorikk:

Relatert innhold

c) Svar på disse spørsmålene:

 1. Hvilke appellformer spiller Forsvaret på for å overbevise og påvirke oss i denne filmen? Ta notater og finn konkrete eksempler fra filmen.

 2. Hvordan blir historiske bilder, lyder, musikk og sitater brukt for å forsterke fortellerstemmens budskap?

 3. Hvordan blir du påvirket av informasjonsfilmen?

Presenter til slutt svarene for sidekameraten.

Oppgave 4) Studer innlegg på sosiale medier

Gå sammen i grupper på tre. Finn eksempler på ulike innlegg fra Forsvaret på Facebook og Instagram.

a) Studer de ulike innleggene, ta notater. Fokuser på følgende punkter:

 • Hva er formålet med innlegget?

 • Hvem er målgruppa for denne informasjonen?

 • På hvilken måte legger innlegget opp til dialog med målgruppa?

 • Hvilke virkemidler blir benyttet?

 • På hvilken måte kan dette innlegget være med på å styrke innbyggernes tillit til Forsvaret?

b) Oppsummering. Diskuter spørsmålene i klassen:

 • Hvorfor er det viktig at Forsvaret holder publikum orientert om hva de driver med?

 • Vurder i hvilken grad informasjonstiltak fra Forsvaret faller inn under «åpenhet og innsyn i offentlig sektor»?

 • På hvilken måte kan åpenhet og innsyn i offentlig sektor styrke demokratiet?

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 29.04.2021

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier