Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon, strategi og teknologi

Produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert ved hjelp av teknologi og strategier. Ulike interesser kan ligge bak.
Til venstre står en blå figur og holder ordet "avsender" som en plakat. Til høyre står en grønn figur med ordet "mottaker". Mellom dem går en pil fra venstre til høyre gjennom ordet "budskap". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikten med kommunikasjonen

Kommunikasjon er en prosess der et budskap blir overført fra en avsender til en mottaker. Informasjon er det som blir formidlet når vi kommuniserer. Hensikten med all kommunikasjon er å formidle et som fester seg hos mottakeren.

  • Av og til ønsker vi bare at den andre skal forstå hvordan vi tenker, og hva vi føler. For en skjønnlitterær forfatter er ofte det hensikten.

  • Andre ganger ønsker vi å opplyse om noe vi mener at det er viktig for mottakeren å kjenne til. Journalister og offentlige myndigheter har gjerne en slik agenda.

  • Hensikten kan også være å påvirke den vi henvender oss til, til å endre meninger og holdninger eller handle på en bestemt måte.

I møte med et kommunisert budskap bør vi alltid spørre oss selv hvilken hensikt og hvilke interesser avsenderen har, og hvem som er den egentlige oppdragsgiveren. Når vi har klarlagt hensikten, kan vi lettere vurdere budskapet på en kritisk måte.

Plakat som ved hjelp av 12 ulike illustrasjoner og stikkord informerer om ulike signaler som blir brukt av de som jobber med løftekraner. Illustrasjon.

Kommunikasjonsstrategi

En strategi er en gjennomtenkt plan for hvordan vi kan nå et mål. En kommunikasjonsstrategi er en plan for hvordan innhold, form og formidling av et budskap kan bidra til å opplyse eller påvirke mottakerne i retning av det vi ønsker å oppnå med kommunikasjonen.

To kvinner og en mann står og diskuterer foran en stor tusjtavle i et kontorlokale. På tavlen henger det påskrevne post-it-lapper i ulike farger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I har avsenderen et uttalt mål for hva kommunikasjonen skal føre til. Her er tre eksempler på mål:

  • For helsemyndighetene kan målet være å få alle innbyggerne i Norge til å vaksinere seg mot covid-19.

  • For en bedrift kan målet være å selge flere elektriske biler av et bestemt merke.

  • For en politiker kan målet være at partiet får flere stemmer fra Nord-Norge ved neste stortingsvalg.

Som kjent er det mange veier til målet. Én type kommunikasjonsstrategi kan fungere godt overfor eldre, men være helt feilslått dersom mottakergruppen er ungdomsskoleelever.

Strategier kan også bli oppbrukt. Det som fungerte fint for ti år siden, kan ha liten effekt i dag. Profesjonelle kommunikasjonsarbeidere må derfor jobbe kontinuerlig med å utvikle nye strategier.

Teknologi og kommunikasjon

Medieteknologi er et viktig verktøy for alle som jobber i kommunikasjonsbransjen. Da radioen ble vanlig hos folk flest på 1950-tallet, ble det enkelt for myndighetene å nå raskt ut med viktig informasjon, enten det gjaldt stormvarsler, børsnoteringer eller meldinger til fiskeriflåten.

I dette klippet fra NRK Skole hører du noen radiostemmer fra 1960-tallet:

fikk for alvor vind i seilene tidlig på 1900-tallet, da filmteknologien gjorde det mulig å kommunisere ved hjelp av levende bilder. Filmmediet har vist seg å ha stor påvirkningskraft.

I vår tid har digitalisering og tilgang til internett gjort det mulig å spre informasjon mer effektivt og på helt andre måter enn tidligere. I dag blir informasjonsstrømmer på nettet styrt av og avanserte . På denne måten kan avsenderen skreddersy budskap rettet mot enkeltindivider ut fra innsamlet kunnskap om hva vi liker.

En slik teknologi er også et effektivt verktøy for personer og grupperinger som ønsker å styrke sin egen posisjon gjennom å villede befolkningen ved hjelp av og såkalte "alternative fakta".

Noen viktige begreper

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 06.12.2021

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon og nye teknologier