Hopp til innhold

Råvare, produksjon, salg og service (RM-KOS vg2)

Hygiene og mattrygghet

I restaurant- og matfag må du hele tiden tenke på hygiene. Din kunnskap og dine holdninger til hygiene er avgjørende for å kunne servere trygg mat. Vi har egne lover og forskrifter for næringsmidler som handler om at vi ikke skal utsette oss selv eller andre for sykdom gjennom mat eller drikke.

Hygiene og mikrobiologi

Som yrkesutøver i restaurant- og matfagbransjen må du hele tiden ha fokus på hygiene. Det er nødvendig å ha både god personlig hygiene og god kjøkkenhygiene, for å unngå at bakterier og andre mikroorganismer blomstrer opp og fører til at personer du lager mat til blir syke.

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi