Hopp til innhold

Fagstoff

Mikrobiologi

Skal du arbeide med mat og drikke, har du et stort ansvar for ikke å servere helseskadelig mat. God kunnskap om mikroorganismer og deres vekstbetingelser er viktig for at du skal kunne lage mat som er trygg å spise.

Mikroorganismer

Mikro betyr "liten", og mikrobiologi er læren om små levende vesener som bakterier, virus og sopp. Vi trenger mikroskop for å kunne se disse. De finnes i og utenpå kroppen vår og hjelper oss med å holde oss friske. De fleste mikroorganismene er nyttige og bidrar til det naturlige kretsløpet i naturen. Vi kan bruke mikroorganismer til å lage mat og medisiner. Noen få mikroorganismer kan gjøre oss syke og til og med ta livet av oss.

Det er viktig å ta vare på de nyttige mikroorganismene, samtidig som vi ikke blir utsatt for de skadelige.

Typer av mikroorganismer

  • bakterier
  • sopp
  • virus
  • protozoer
  • alger

Bakterier og sopp i matproduksjonen

Bakterier er de mikroorganismene som gir oss de største utfordringene i matproduksjonen. Bakterier finnes i jord, vann, dyr og mennesker. De fleste råvarene vi bruker i produksjon av mat, inneholder ingen eller lite bakterier. Det er når vi høster, slakter, melker og bearbeider råvarer, at bakterier fra omgivelsene blir tilføyd råvarene. Det er derfor viktig at alle ledd i matproduksjonen er sikret med kunnskap og systemer som gjør produktene trygge, samtidig som den gode smaken bevares.

Inndeling ved produksjon av mat

Grupper

Navn på mikroorganismer

Nyttige mikroorganismer som kan brukes som medisin og til framstilling av ulike produkter

Ulike arter av Laktobacillus, Streptococcus, muggsopp og gjærsopp

Mikroorganismer som ødelegger matvarer

Pseudomonas, Shewanella, Aeromonas, mikrokokker og enterokokker, bakteriofager og varianter av muggsopp og gjærsopp

Mikroorganismer som gjør oss syke (patogene mikroorganismer)

Campylobacter, Salmonella, Listeria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Yersisia og patogene virus

Lenke til hygieneforskriften hos Lovdata

CC BY-SASkrevet av Gro Birgitte Eriksson og Jannike Gausdal.
Sist faglig oppdatert 19.12.2023

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi