Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Personlig hygiene

Filmen handler om personlig hygiene ved arbeid på kjøkken og i bedrifter som arbeider med matvareproduksjon. Du får se eksempel på smittekilder, riktig håndvask, riktig bekledning og inndeling av ren og uren sone på arbeidsplassen. Et tekstsammendrag av filmen er også tilgjengelig under.

Tekstsammendrag av filmen

Først vises bilder og animasjoner av ulike råvarer som fisk og grønnsaker. På startplakaten står det "Personlig hygiene". En person spiser gatekjøkkenmat og blir syk av den.

Filmen viser oss gjennomgående klipp fra to steder: et industrikjøkken og en produksjonshall for meieriprodukter.

En lærer på restaurant- og matfag forteller om hva personlig hygiene går ut på.

To personer på et kjøkken setter tommelavtrykkene sine i en petriskål. Etter fem dager er prøven fra den rene fingeren fortsatt fin, og det ser ut som det har dannet seg vanndråper i skålen. I prøven fra den skitne fingeren har det dannet seg klynger med mange små svarte og grønne prikker.

Når fortellerstemmen snakker om trygg mat, vises tre avisoppslag. I det første står det "Gutt (1 ½) E. coli-syk". I det andre er overskriften "Importbølge gir smitterisiko". I det tredje står det "Forgiftet av hummer".

En animasjon viser hvordan mikroorganismer blir overført fra en person som nyser, til en person som gjesper. Klipp fra et kjøkken viser situasjoner der skitne hender kan komme i kontakt med arbeidsflater og andres hender.

Læreren på restaurant- og matfag forteller om bruk av desinfeksjonsmiddel ved deres kjøkken.

To lærlinger i industriell matproduksjon forteller om rutiner for hygiene ved meieribedriften der de har praksis. Klipp fra arbeidshverdagen deres viser hvordan de følger opp rutinene i det daglige.

Spørsmål

  1. Hva menes med trygg mat? Forklar.
  2. Tegn opp den produksjonslinja du jobber på. Hva er rene og urene soner? Beskriv dette.
  3. Hvilke bestemmelser regulerer den rene sonen? Hvilke krav stilles til din personlige hygiene?
  4. På hvilken måte er det størst fare for at du kan bringe smittestoffer inn i produksjonslokalene?
  5. Hva er bakterier? Gi eksempler på noen bakterier du ikke bør finne på et kjøkken.
  6. Hva er mugg?

Praktiske oppgaver

  1. Hva er mikroorganismer? Pakk tre laksebiter på tre forskjellige måter – en vakuumpakket – en i plastfilm – en i papir. Oppbevar dem i samme kjøleskap. Hvilken av dem utvikler synlige mikroorganismer først? Forklar hvorfor.
  2. Ta avtrykk av for eksempel kjøkkenredskaper, arbeidsbenk, nøkler, mynter, rene og urene fingre i hver sin petriskål med agar. Skriv hva slags avtrykk som er tatt, på hver petriskål. Sett petriskålene i et varmeskap i noen døgn, og se hva som skjer. Forklar hvorfor noen skåler har oppblomstring av mikroorganismer, mens andre ikke har det.

Relatert innhold

CC BY-NC-NDRettighetshaver: Snöball Film AS
Sist faglig oppdatert 12.03.2024

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi