Hopp til innhold

Fagstoff

Hva gjør du med muggen mat?

Muggen mat kan inneholde muggsoppgifter, og hovedregelen er at mat med mugg bør kastes. Unntakene er hard ost og grønnsaker som har fått små og godt avgrensede muggflekker. Her kan mugget skjæres bort, men sørg for å skjære bort rikelig rundt muggflekkene.
En kurv med jordbær som det er begynt å vokse mugg på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kjøtt, fisk og pålegg

Slik mat med mugg bør kastes.

Brød

Unngå å spise muggent brød.

Frukt og bær

Kast frukt og bær som er mugne eller råtne. Bruk kun friske frukter eller bær til syltetøy, saft, mos og most (for eksempel eplemost).

Syltetøy

Syltetøy med mugglag bør kastes. Dersom du ønsker å unngå muggproblemer i syltetøy, kan du dele opp og fryse ned syltetøyet i mindre porsjoner. På denne måten unngår du at syltetøyet blir stående og mugne. (Se også saken Vær forsiktig med nedfallsfrukt.)

Saft og jus

Slike produkter med mugg bør kastes.

Nøtter

Mugne nøttekjerner bør kastes. Vær spesielt oppmerksom på om paranøtter er mugne i midten.

Hard ost

Muggflekker på hard ost kan skjæres bort med god margin, minimum én cm rundt det området som er angrepet. Myk ost med mugg bør kastes.

Grønnsaker

Mugg på grønnsaker kan skjæres bort med god margin.

Om muggsopp og muggsoppgifter

Muggsopp som viser sporene som klaser i mikroskop. Foto.

Sopp er en del av nedbrytningsorganismene i naturen. Vi kjenner i dag til omtrent 100 000 forskjellige sopparter, men trolig finnes det mange flere som hittil er ukjent. Muggsoppene er mikrosopper, og det er denne soppen vi finner igjen i matvarer som hvite, grønne eller gråbrune flekker, kolonier. Mange sopparter produserer giftstoffer (toksiner) for å beskytte seg mot omgivelsene. Muggsoppgifter kalles mykotoksiner.

Mykotoksiner og motstandsdyktighet

Mykotoksiner kan dannes når muggsopp vokser på mat eller fôr. Noen mykotoksiner finnes bare i selve muggkolonien, men de fleste skilles også ut i maten (via sopphyfer/mycel). De fleste mykotoksiner tåler godt varmebehandling, og generelt er det slik at når mykotoksiner først har oppstått i fôr eller i et næringsmiddel, forblir de der under videre foredling og lagring.

Skadelige effekter av mugg

Mykotoksiner er uønsket i maten fordi de kan ha negativ innvirkning på forskjellige organer i kroppen, alt etter hvilke mykotoksiner det dreier seg om. De fleste av disse giftene har langsiktige effekter, men ved høyt innhold kan de gi akutte virkninger, for eksempel magesymptomer og akutt nedsatt immunforsvar. Stoffene kan på lang sikt svekke immunforsvaret og være kreftfremkallende. Enkelte kan være gentoksiske (føre til varige skader på genene/arvestoffet).

Råd for å forhindre mugg

Muggsoppsporer finnes naturlig i omgivelsene og på overflaten av korn, frukt og bær. Når vi skal forhindre eller forsinke muggvekst i næringsmidler, kan vi for eksempel sørge for at tørre produkter som mel, korn, brød og andre kornprodukter oppbevares tørt.

Denne artikkelen er skrevet av mattilsynet.no.

CC BY-SARettighetshaver: Mattilsynet
Sist faglig oppdatert 26.02.2020

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi