Hopp til innhold

Fagstoff

Smilefjesordningen

Fra januar 2016 ble det innført smilefjesordning i Norge. Når Mattilsynets inspektører har gjennomført et tilsyn, får serveringsstedet en smilefjesrapport som viser resultatet.

Tilsynsresultat fra smilefjesordningen henger på en dør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikten med smilefjesordningen som Mattilsynet har startet, er tryggere mat på serveringssteder, og at hygieneforholdene blir bedre.

Ved hjelp av smilefjeset kan forbrukerne raskt finne ut om spisestedet drives slik at maten som serveres, er trygg. I Danmark har de hatt smilefjesordning i mange år. En forbrukerundersøkelse viser at 85 prosent av forbrukerne ser på smilefjeset før de bestemmer seg for om de vil spise på stedet.

Slik praktiseres smilefjesordningen:

SMILEFJES

Mattilsynet har ikke funnet brudd på regelverket eller har bare funnet bagatellmessige brudd på regelverket og påpekt dette.

STREKMUNN

Mattilsynet har funnet brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.

SUR MUNN

Mattilsynet har funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.

Hvem gjelder smilefjesordningen for?

Forskriften gjelder i hovedsak for restauranter og kaféer. Nærmere bestemt står det i forskriften at alle som serverer og omsetter mat, skal være tilknyttet smilefjesordningen. For at bedriften skal være knyttet til ordningen må maten spises på stedet.

Forskriften gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

Dette skjer på tilsyn

Når Mattilsynet kommer på smilefjestilsyn, er det fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren:

  • ledelse og rutiner
  • lokaler og utstyr
  • mathåndtering og tilberedning
  • sporbarhet og merking

Under disse områdene finnes det faste kravpunkter. Mattilsynet gjennomgår mange av disse kravpunktene ved hvert tilsyn.

Video

Denne filmen fra Mattilsynet viser hvordan de jobber med sin smilefjesordning. Hva skal til for at serveringssteder og bedrifter som arbeider med mat, skal få et smilefjes etter et tilsyn?

Tilsynsresultat

Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet. Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for deg som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes.

Regelverket er ikke endret

Smilefjestilsyn innebærer ingen endring i regelverket som Mattilsynet allerede fører tilsyn etter. Regelverket er laget for å sikre at maten som serveres er trygg å spise. Serveringsstedene plikter å følge dette regelverket hver dag, hele året.

Kokk anretter man på kjøkken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Unni Kulhuset Granheim. Rettighetshaver: Mattilsynet
Sist faglig oppdatert 01.04.2022

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi