Hopp til innhold

Fagstoff

Smilefjesordningen

Fra januar 2016 ble det innført smilefjesordning i Norge. Når Mattilsynets inspektører har gjennomført et tilsyn, får serveringsstedet en smilefjesrapport som viser resultatet.
Tilsynsresultat fra smilefjesordningen henger på en dør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Trygg mat

Hensikten med smilefjesordningen som Mattilsynet har startet, er tryggere mat på serveringssteder og bedre hygieneforhold. Ved hjelp av smilefjeset kan forbrukerne raskt finne ut om spisestedet drives slik at maten som serveres, er trygg.

Dette betyr smilefjesene

Smilende munn

Mattilsynet har ikke funnet brudd på regelverket eller har bare funnet bagatellmessige brudd på regelverket og påpekt dette.

Strekmunn

Mattilsynet har funnet brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak. Etter at bedriften har rettet opp i eventuelle feil, gir de beskjed til Mattilsynet om det. De har da krav på et nytt tilsyn innen ti dager.

Sur munn

Mattilsynet har funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak. Samme ordning for retting av feil som ved strekmunn.

Hvem gjelder smilefjesordningen for?

Forskriften gjelder i hovedsak for restauranter og kaféer. Nærmere bestemt står det i forskriften at alle som serverer og omsetter mat, skal være tilknyttet smilefjesordningen. For at bedriften skal være knyttet til ordningen, må maten spises på stedet.

Forskriften gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

Dette skjer på tilsyn

Når Mattilsynet kommer på smilefjestilsyn, er det fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren:

  • ledelse og rutiner
  • lokaler og utstyr
  • mathåndtering og tilberedning
  • sporbarhet og merking

Under disse områdene finnes det faste kravpunkter. Mattilsynet gjennomgår mange av disse kravpunktene ved hvert tilsyn.

Vi blir med på et smilefjestilsyn

Denne filmen fra Mattilsynet viser hvordan de jobber med sin smilefjesordning. Hva skal til for at serveringssteder og bedrifter som arbeider med mat, skal få et smilefjes etter et tilsyn?

Tilsynsresultat

Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet. Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for deg som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes.

Regelverket er ikke endret

Smilefjestilsyn innebærer ingen endring i regelverket som Mattilsynet allerede fører tilsyn etter. Regelverket er laget for å sikre at maten som serveres er trygg å spise. Serveringsstedene plikter å følge dette regelverket hver dag, hele året.

Kokk anretter mat på kjøkken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Kilde

Mattilsynet. (2023, 31. januar). Dette ser vi etter på smilefjestilsyn. https://www.mattilsynet.no/mat-og-drikke/matservering/smilefjes-tilsyn

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Unni Kulhuset Granheim. Rettighetshaver: Mattilsynet
Sist faglig oppdatert 19.12.2023

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi