Hopp til innhold

Oppgave

Håndhygiene – hva husker du?

Etter å ha jobbet med temaet personlig hygiene og håndhygiene kan du teste deg selv med disse oppgavene.

Hånd med bakterier. Illustrasjon.

Oppgaver om håndhygiene

  1. Beskriv med dine egne ord hva som menes med god håndhygiene.
  2. Når vil du bruke håndvask, og når vil du benytte hånddesinfeksjon? Begrunn svaret.
  3. Hvorfor er det viktig å fjerne smykker, ringer og neglelakk når du skal ivareta god håndhygiene?
  4. Hva kan motivere deg til god håndhygiene?
  5. Hvorfor tror du noen sluntrer unna å gjennomføre riktig håndhygiene?
  6. Lag et slagord som oppfordrer fagarbeidere til å ivareta god håndhygiene.
  7. Gi eksempler på sykdomsframkallende mikroorganismer. Hvilke infeksjoner kan disse føre til?
Sist oppdatert 01.04.2022
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Hygiene og mikrobiologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter