Hopp til innhold

Råvare, produksjon, salg og service (RM-KOS vg2)

Kalkulasjon og svinn

For at en bedrift skal være lønnsom, må inntektene være større enn kostnadene. For å sikre lønnsomheten må vi fastsette riktig pris på produktene våre. Vi må utarbeide en kalkyle. I dette emnet lærer du hvordan vi utarbeider ulike typer kalkyler, og hvordan vi deler inn kostnadene.

Læringsressurser

Kalkulasjon og svinn