Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den laveste prisen på kort sikt

Med bidragsmetoden kan vi beregne den laveste prisen det er forsvarlig å bruke. Her kommer et eksempel på hvordan du kan gjøre denne vurderingen.
Foto av en smilende mannlig servitør med oransje forkle som holder to tallerkener. I bakgrunnen er to kokker på kjøkkenet.
Åpne bilde i et nytt vindu

En bedrift selger 9000 enheter av et produkt per år. Prisen inklusive merverdiavgift er 20 kroner. Variable enhetskostnader er 12 kroner, og de årlige faste kostnadene er 60 000 kroner.

  1. Beregn dekningsbidrag per enhet.
  2. Beregn det totale dekningsbidraget.
  3. Hva blir det årlige overskuddet?
  4. Hva blir den laveste prisen bedriften kan ta på kort sikt?

Bruk gjerne "Kalkyler i Excel" når du løser oppgaven. Begrunn svaret.

Filer

CC BY-SASkrevet av Steinar Madsen.
Sist faglig oppdatert 23.06.2021

Læringsressurser

Kalkulasjon og svinn