Hopp til innhold

Fagstoff

Bidragsmetoden

Stine har fått spørsmål fra et samboerpar om hun kan lage en treretters bryllupsmeny til 60 personer. De har klare ønsker om hva de vil ha, men kan maks betale 30 000 kroner. Bør Stine ta på seg oppdraget?
En smilende kokk som står bak disken i en kafé. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stine bruker bidragsmetoden

Stine har fagbrev i kokkefaget og har jobbet lenge i hotell- og restaurantbransjen. Hun er nå medeier i en liten restaurant som også driver cateringvirksomhet.

Stine har hatt et møte med et samboerpar som ønsker å kjøpe mat til bryllupet sitt. De har funnet fram til en treretters meny både hun og kunden tror skal passe godt. Paret kan maks betale 30 000 kroner inklusive mva., og Stine lurer på om det vil være lønnsomt for henne å ta på seg oppdraget.

Hun bruker bidragsmetoden for å beregne hvor stort dekningsbidrag oppdraget vil gi henne. Det vil si hvor mye dette oppdraget vil bidra med i kroner for å dekke bedriftens faste kostnader og en fortjeneste.

Salgspris uten merverdiavgift

Det første hun må gjøre, er å beregne salgsinntektene eksklusive mva., som betyr salgsinntekt etter at merverdiavgift er trukket i fra. For cateringvirksomhet er merverdiavgiften på 15 prosent.

salgsinntekt inkl. mva.1,15 = salgspris ekskl. mva.

30 000 kroner1,15= 26 087 kroner

Variable kostnader

Stine må så beregne de variable kostnadene. Hun finner ut at råvareprisen for en treretters meny til 60 personer er 15 000 kroner.

  • Frakt til Stines lager koster 500 kroner for alle råvarene.

  • Stine vet at hun må ha 2 kokker på jobb i 8 timer med en timelønn på 200 kroner for å klare oppdraget (8 · 2 = 16 timer, 200 kroner·16 timer= 3 200 kroner).

Variable kostnader
råvarepris treretters til 60 personerkr 15 000
+ fraktkr 500
+ direkte lønnkr 3 200
= totale variable kostnaderkr 18 700

Beregne dekningsbidraget

Når Stine har regnet seg fram til hvor store variable kostnader oppdraget vil gi henne, kan hun beregne dekningsbidraget. Da tar hun salgspris uten merverdiavgift og trekker fra de variable kostnadene.

Bidragskalkyle
salgspris ekskl. mva.kr 26 087
– variable kostnaderkr 18 700
= dekningsbidragkr 7 387

Beregne dekningsgraden

Hun kan også beregne hvilken dekningsgrad oppdraget vil gi, det vil si hvor stort dekningsbidraget er i prosent av salget uten mva. Ved å beregne dekningsgrad er det lettere å vurdere lønnsomheten til dette oppdraget sammenlignet med andre oppdrag.

Dekningsgrad: 7 387 kroner · 10026 087=28,3 %

Stine ønsker seg helst en dekningsgrad på over 30 prosent. Men hun vet at mange av gjestene i bryllupet er unge, ugifte par som kan være framtidige kunder om hun leverer et bra produkt. Stine synes det er viktig å vise seg fram for disse potensielle kundene og å hindre vekst hos konkurrenten. Hun bestemmer seg derfor for å ta oppdraget.

Huskelapp

  • I bidragskalkylen bruker vi salgspris uten mva.

  • Variable kostnader endrer seg i takt med produksjonen eller salget.

  • Faste kostnader er de samme selv om produksjonen og salget endrer seg.
  • Dekningsbidrag er det økonomiske bidraget et produkt bidrar med til å dekke faste kostnader og gi fortjeneste.
CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Kalkulasjon og svinn