Skip to content

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider og arbeidstakerChevronRight
  4. Hyllest til barne- og ungdomsarbeidereChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hyllest til barne- og ungdomsarbeidere

Barne- og ungdomsarbeideren har en sentral plass i livet til de fleste barn i Norge. Vi møter dem på alle trinn i oppveksten, fra de begynner i barnehagen som ettåringer og helt fram til de står på terskelen til voksenlivet.

Barne- og ungdomsarbeideren er beskytter, trøster, lekekamerat, venn, lærer og rollemodell.

Det er et av de mest ansvarsfulle og meningsfulle yrkene du kan velge. Et yrke der du betyr noe og kan gjøre en forskjell.

I denne filmen forteller fem barne- og ungdomsarbeidere hva de brenner for i jobben sin, hvorfor de valgte yrket og hva det betyr for dem.

Learning content

Fagarbeider og arbeidstaker

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs