Hopp til innhold

Fagartikkel

Wenche sin tidsplan en uke på jobb

Timeplanen kan variere fra uke til uke ut fra de behov skolen har. Her er eksempel på timeplan en uke for lærling Wenche i videregående skole.

Planlegging med PC og notater. Foto.
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00– 9.00 Planlegging av kommende uke. Kreativ time med to enkeltelever, språktrening Leksetime med en gruppe elever Kreativ time med Georg
Delta på kjøkken med Vg2 helsearbeiderfag, et spesielt ansvar for Marianne
9.10–10.10 Leksehjelp med fire elever. Jeg og lærer Kreativ time med to enkeltelever, språktrening På kjøkken med tre elever fra vg1 restaurant og matfag. Elevene har kjøkkenundervisning når andre elever har fellesfag. Kreativ time med Georg. Delta på kjøkken med Vg2 helsearbeiderfag, et spesielt ansvar for Marianne
10.20–11.20 Leksehjelp med tre elever. Til stede for Marianne i kroppsøvingstimene På kjøkken med tre elever fra vg1 restaurant og matfag Enetime Georg Kjøkkentime med Vg2 helsearbeiderfag, et spesielt ansvar for Marianne
12.10–13.10 Leksehjelp Marianne Er med i kjøkkentime for å gi støtte til de elevene som trenger ekstra hjelp. Vg1 helse- og oppvekstfag På kjøkken med tre elever fra vg1 restaurant og matfag Veiledningstime Samtale med veileder på arbeidsplassen min Arbeid med lærlingperm og planlegging
13.20–14.20 Leksehjelp Marianne Er med i kjøkkentime for å gi støtte til de elevene som trenger ekstra hjelp. Vg1 helse- og oppvekstfag ADL. Kjøkkentimer Deltar på møter, ev. støtte ved behov. Arbeid med lærlingperm og planlegging
14.30–15.30 Leksehjelp Knut Er med i kjøkkentime for å gi støtte til de elevene som trenger ekstra hjelp. Vg1 helse- og oppvekstfag ADL. Kjøkkentimer Deltar på møter, ev. støtte ved behov. Arbeid med lærlingperm og planlegging

Timeplanen har jeg utviklet i samarbeid med veileder og avdelingsleder. Målet med timeplanen er at jeg skal gi ekstra støtte der det er størst behov for en ekstra voksen. Samtidig skal den dekke de behovene jeg har ut fra min egen læreplan.

Selv om en timeplan ligger i bunnen, er ingen dag lik når man arbeider med ungdom. Jeg opplever nye ting hver dag. Å arbeide i den videregående skolen er veldig spennende, men det krever at jeg er fleksibel, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk, positiv, kan gi veiledning og har interesse for yrket.

Sist faglig oppdatert 25.01.2019
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs