Hopp til innhold

Oppgave

Barne- og ungdomsarbeider i SFO

I denne filmen forteller en barne- og ungdomsarbeider om sitt arbeid. Hun berører emner som hvor barne- og ungdomsarbeideren jobber, hva hun må ha kunnskap om, og egenskaper det er viktig at en barne- og ungdomsarbeider har.

Barne- og ungdomsarbeider på SFO

Oppgaver til filmen

 1. Hvilken betydning mener barne- og ungdomsarbeideren du møter her, at utdanning har?
 2. Hun sier at barn trenger å lære å løse konflikter. Diskuter hvordan dette kan gjøres.
 3. Hvordan kan barn lære empati?
 4. Hvordan bør man møte barn som er i sorg?
 5. Hvordan kan barne- og ungdomsarbeideren gi barna trygghet?
 6. Barne- og ungdomsarbeideren i filmen forteller om observasjon. Hva er det?
  Lag en tegning eller collage som viser hva du tror det er viktig å observere.
 7. Hun forteller at det er viktig å reflektere over det man gjør. Hva betyr det?
 8. Hvordan bør voksne oppføre seg mot barn? Hva sier barne- og ungdomsarbeideren i filmen, og hva mener du?
 9. Diskuter hvilke fordeler en kan ha av at det er arbeidstakere med ulik kulturbakgrunn på en arbeidsplass.
 10. Ofte møter barne- og ungdomsarbeideren barn fra ulike kulturer. Hvilke hensyn må man ta da?
Sist faglig oppdatert 26.11.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Lillian Brønseth

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs