Hopp til innhold

Fagartikkel

En skoletime på småtrinnet

Lærlingen i barne- og ungdomsarbeiderfaget forteller om arbeidet på en barneskole og eksempel på en skoletime på barntrinnet.

I klasserommet. Foto.

Barneskole

Som lærling i barneskolen er jeg med i de timene det er bruk for ekstra hjelp. Det kan være elever som trenger hjelp til å løse oppgaver, mens andre trenger hjelp med fysisk aktivitet. Barn på småtrinnet har ofte behov for ekstra hjelp eller støtte til lesing, skriving,regning, bruk av data, formgiving, kroppsøving, eller de trenger hjelp i andre fag.

Eksempel på en skoletime

Det er matematikktime. Elevene har fått utdelt oppgaver på ark som de skal gjøre etter at de er ferdige med den siden de arbeider med i regneboka. Timen varer i 45 minutter. Vi har bestemt at klassen skal deles i tre grupper, og at alle kan få anledning til å arbeide 15 minutter hver på data Jeg er ansvarlig for dataundervisningen. Den første gruppa kommer så snart de er inne fra friminutt og timen har startet.

Vi bruker ulike matematikksider på nettet, og barna er veldig fornøyd med det de får jobbe med på datamaskinen. Samtidig unngår vi aldri helt at det blir diskusjoner, støy eller for mye snakk mellom elevene. Denne uroen gjør at ikke alle får den hjelpen de trenger, og derfor er det viktig at jeg prøver å alltid være til stede for alle.

Noen ganger kan en skoletime være krevende

Det gjelder særlig hvis noen elever forstyrrer både læreren og de andre elevene i rommet. Det kan være at noen stiller spørsmål uten å rekke opp hånda, eller at elever vandrer rundt i klasserommet og prater med andre elever. Andre kan tromme med fingrene på pulten og vippe på stolen så de lager ubehagelige lyder. Slike situasjoner er nok ganske vanlige i de fleste skoler.

Det kan ofte være vanskelig å holde ro og orden i disse timene. Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du setter grenser, og at du tar deg tid til å prate med alle elevene som trenger det. Du kan vise at du har observert enkelte elevers oppførsel uten å gi det spesielt mye oppmerksomhet. Samtidig er det noen ganger er nødvendig å være veldig tydelig på hvilke regler som gjelder.

Sist faglig oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs