Hopp til innhold

Fagartikkel

Wenche sin dag med elever på RM-fag

I disse timene er jeg sammen med elever fra restaurant- og matfag. Vi fokuserer mye på sunt kosthold, kjøkkenhygiene og variert matlaging med ulik vanskelighetsgrad i hverdagen.

To kokker tilbereder mat ved en benk på et kjøkken. Foto.

Min oppgave som barne- og ungdomsarbeider er å hjelpe og veilede elevene i matlaging, daglig hygiene og bruk av kjøkkenredskaper. Jeg skal også arbeide i tråd med læreplan for elevene, veilede dem i læreplanmål og utvikle deres interesse for faget.

Elevene jeg har et spesielt ansvar for, blir tildelt sine oppgaver. De arbeider selvstendig, men med veiledning av meg.

Når maten er ferdig tilberedt, dekker elevene bordet, og vi spiser måltidet sammen. Dette er et lunsjmåltid, og måltidet består da ofte av varm eller kald lunsjmat. Å spise sammen med dem er en viktig del av jobben min. Måltidet er viktig for læring og sosialisering.

Det er viktig at vi rydder opp etter oss på kjøkkenet. Det skal se like bra ut når vi går, som da vi kom dit.

En del av elevene i denne gruppen er usikre på seg selv og sin kompetanse. Det er da viktig å være til stede for elevene og gjøre dem tryggere på seg selv. Min utfordring disse timene er å motivere elevene til læring, hjelpe dem til å mestre ulike arbeidsoppgaver og gi dem tro på seg selv.

Sist faglig oppdatert 26.11.2018
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs