Hopp til innhold

Oppgave

Intervju om profesjonalitet

Oppgaver til filmen «Barneombudet – om profesjonalitet»

 1. Hvorfor trenger vi profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere?
 2. Hvordan handler en profesjonell barne- og ungdomsarbeider?
 3. Hva menes med å se hele barnet?
 4. Hva menes med at barne- og ungdomsarbeideren ser hele hjelpeapparatet?

Oppgaver til filmen «Førskolelæreren – om profesjonalitet»

 1. Hvordan skal du behandle barna i barnehagen?
 2. Hvilke egenskaper bør voksne som jobber i barnehagen, ha?
 3. Hvilken betydning har din teoretiske kunnskap for din rolle i barnehagen?
 4. Gi eksempel på hva du kan gjøre sammen med barn.
 5. Hvordan viser du barn omsorg?
 6. Hvordan viser du barn respekt?
 7. Hvordan vil du påvirke barnas hverdag?

Oppgaver til «Læreren – om profesjonalitet»

 1. Hva gjør en profesjonell lærer og barne- og ungdomsarbeider?
 2. Hvordan samarbeider denne læreren med barne- og ungdomsarbeideren ?
 3. Hvordan kan vi opptre slik at elever føler seg trygge?
 4. Hva menes med klasseledelse?
 5. Hvordan kan du vite når du skal sende en bekymring videre til andre?
 6. Hvorfor er det viktig å sende noen problemer videre til andre med en annen kompetanse enn du selv har?

Oppgaver om profesjonalitet

 1. Hva betyr følgende påstand: «Alle kompetansemål i læreplanen til barne- og ungdomsarbeideren handler om profesjonalitet.»
 2. Hva betyr «profesjonell»?
 3. Hvilke krav stiller du til en profesjonell yrkesutøver i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb?
 4. Hva kan du gjøre dersom du er usikker på hvordan du skal opptre profesjonelt i en gitt situasjon?
 5. Hvordan jobber du profesjonelt?
 6. Hvorfor er det viktig å jobbe profesjonelt?
Sist faglig oppdatert 30.05.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs