Hopp til innhold

Fagartikkel

De ulike vaktene i barnehagen

Ulike barnehager organiserer dagen på ulike måter. Dette eksemplet viser hvordan dagen var organisert i den barnehagen der Wenche var utplassert.

Klokke med hjerte. Foto.

De ulike vaktene var spredd ut over de ulike avdelingene, og det kunne være flere som gikk den samme vakten. Ut over de vaktene du ser her, kunne lederen bestemme at vi skulle gå andre tider eller ha andre oppgaver når det var nødvendig.

Alle vakter har også et medansvar og oppgaver utenfor dette, for eksempelå ta seg av samlingsstund, tilberede måltider, legge til rette for god lek, bake sammen med barna, håndtverksoppgaver, lage bursdagskroner og eventuelle gjøremål som kommer inn i hverdagen.

Vakt Arbeidsoppgaver
06.30 – 14.00 Tidligvakt Denne vakten skal låse opp, slå på lys, sette frem leker, sette på kaffe,og ta imot barna som kommer. Notere på en oppmøteliste hvilke barn som,kommer.
07.00 – 14.30 Tidligvakt 2
Starte frokost, sette frem melk, vann, kopper og lignende slik at barna kan spise.
07.30 – 15.00 Mellomvakt Ta seg av barna som er i barnehagen.
08.00 - 15.30 Mellomvakt 2 Ta over ansvaret ved frokostbordet, sitte sammen med barna og de av,foreldrene som sitter litt før de drar. Hjelpe til med andre oppgaver,utover dagen - som for eksempel oppvask, klesvask og opprydding.
08.30 – 16.00 Mellomvakt 3 Rydde av,frokostbordet, sette på oppvaskmaskinen og hjelpe til med,andre oppgaver utover dagen - som for eksempel klesvask, vareinnkjøp,opprydding ute og inne.
09.30 – 16.30 Fastvakt Etter fruktmåltidet skal det ryddes og vaskes inne. All søppel må bæres,ut, benker og stellebord må steriliseres, vaskemaskin, oppvaskmaskin og, tørketrommel må tømmes og slåes av. Siste dag før helg/ferie settes, stolene opp på bordene slik at vaskejobben skal bli enklere for, renholderne.
09.15 – 16.45 Senvakt Denne vakten har hovedansvar for å dokumentere i oppmøtelisten at barna,blir hentet. Senvakt er den siste som drar fra jobb og må, sørge for at,alle dører er låst, alle leker er låst inne, gardiner og persienner er,trukket for, alt lys er slått av og alle vinduer er lukket før han/hun,drar hjem.
Sist faglig oppdatert 20.06.2018
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs