Hopp til innhold

Fagstoff

Barnehagen som arbeidsplass

Her finner du fagstoff om barnehagen som arbeidsplass.

bildet viser barn og voksne i sandkassen
Åpne bilde i et nytt vindu

I dag går en stor del av barna i barnehage, og barnehagen er en viktig sosialiseringsarena for barna. I barnehagen vil barna møte voksne som er utdannet for å gi omsorg, tilsyn og utviklings- og aktivitetsmuligheter som er tilpasset barnas alder og forutsetninger. Dersom du velger å utdanne deg til barne- og ungdomsarbeider, er barnehagen en aktuell arbeidsplass for deg.

I Norge finnes det mange ulike barnehager

Barnehager kan drives av kommunen eller av private. Private barnehager kan drives av bedrifter, menigheter, foreldregrupper eller andre. Barnehager kan ha ulik åpningstid og ulike satsningsområder, men de samme lovene gjelder for alle barnehager.

Det er viktig å merke seg at det er foreldrene som til enhver tid har hovedansvaret for barnet.

(Kilde: Utdrag fra NDLA Vg1 Helse- og oppvekstfag)

Selv om staten gir en del retningslinjer, kan det være store forskjeller i hva de ulike barnehagene har å tilby av læring, aktiviteter og utstyr. Mye kommer an på hvor barnehagen ligger i landet, og på kommunens økonomi. Noen barnehager har valgt å spesialisere seg. I dag finnes det derfor en rik flora av forskjellige typer barnehager: barnehager med velværetilbud (for eksempel badebasseng og massasje), naturbarnehager (med vekt på friluftsliv), musikkbarnehager, kostholdsbarnehager, maritime barnehager, gårdsbarnehager og mange flere.

(Kilde: Einar Gjærevold)


Hvem jobber i barnehagen?

De vanligste yrkesgruppene i barnehager er førskolelærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte. I tillegg tar mange barnehager imot studenter, lærlinger og elever fra ungdomsskoler og videregående skoler.

Styrer: Barnehageloven § 16 stiller krav til at hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. Med daglig ledelse menes både pedagogisk og administrativ ledelse. Styrerens viktigste oppgave er å være den pedagogisk ansvarlige for innholdet i barnehagen. Loven krever derfor at styreren skal ha utdanning som førskolelærer. Jo større barnehagen er, desto mer tid vil kunne gå med til administrative oppgaver. (Kilde: barnehageloven)

Myndighetene, ved Kunnskaps-departementet, har satt en del betingelser og rammer for hvordan barnehager skal drives, og for hvilket pedagogisk innhold de skal ha. Bestemmelsene er samlet i barnehageloven. Foruten loven følger barnehagene de vedtektene som kommunen har fastsatt for barnehagenes drift og virkeområde. Det er kommunestyret som har det lokale ansvaret for barnehagene, men denne myndigheten blir vanligvis delegert til den lokale helsetjenesten. Det er da helsetjenesten som skal gi veiledning og påse at barnehagene blir drevet i samsvar med regelverket.(Kilde: Einar Gjærevold)

Utfordringer til deg

 1. Finn ut hvem som eier de ulike barnehagene i din kommune eller bydel.
 2. Finn ut hvilke yrkesgrupper som jobber i barnehagene i din kommune eller bydel.
 3. Bruk nettsidene til Statistisk sentralbyrå til å finne ut hvor mange barn som går i barnehage i Norge.
 4. Tegn et organisasjonskart for en barnehage.
 5. Les teksten som handler om barn med fortrinnsrett i barnehagen. Hva handler teksten om?
 6. Gjør deg kjent med barnehageloven.
 7. Finn temaheftene til rammeplanen og finn ut hva følgende hefter handler om:
  – Om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
  – Om antall, rom og form i barnehagen
 8. Hvordan vil du beskrive barne- og ungdomsarbeiderens rolle i barnehagen?
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs