Hopp til innhold

Fagartikkel

Wenche er med i kroppsøvingstimene

I kroppsøvingstimene er Wenche sammen med Marianne, som har Aspergers syndrom. Hun trenger ekstra hjelp i noen timer, blant annet i kroppsøvingstimene.

Kroppsøvingstime med elever som gjør styrkeøvelser. Foto.

Hun deltar i de samme aktivitetene som de andre elevene, men trenger ofte hjelp. Jeg viser henne hvordan hun skal gjøre de ulike aktivitetene, og er med som støtte når hun gjør dem.

Det kan også oppstå andre situasjoner i disse timene som gjør at kroppsøvingslæreren ikke kan ha ansvaret for denne eleven i tillegg til resten av klassen.

Noen ganger har også resten av klassen behov for min hjelp. Da er jeg der for dem så lenge dette ikke går ut over Marianne.

Det kan oppstå situasjoner fordi mennesker med Aspergers syndrom har mye høyere stressnivå enn mennesker uten Aspergers. Dette gjør at stressnivået ofte kommer over faregrensa og tålegrensa. Da kan Marianne få vanskeligheter som gjør at hun ikke takler situasjonen, og hun trenger tid til å gjøre noe annet. Hun trenger å slappe av og roe seg før hun kan starte på nytt.

Sist faglig oppdatert 23.04.2018
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs