Hopp til innhold

Fagstoff

Min dag i SFO

Dette er et eksempel på hvordan skolefritidsordningen kan organiseres. Lærlingen Wenche forteller om en dag på SFO.

To jenter bruker kniv og spikker på en pinne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lek og fritid

For mange barn er SFO en vesentlig del av hverdagen. SFO er ikke skole, men fokuserer på lek og fritid for barna. SFO holder til i skolebygget, og det er kort avstand fra elevenes klasserom til SFO-rommet. Når SFO starter, samler vi elevene fra hvert klassetrinn på egne rom, og vi har opprop og deretter måltid.

SFO

Mange av barna er i SFO i flere timer etter skoleslutt, og det betyr at de bruker en stor del av fritida si i SFO. Vi legger derfor stor vekt på lek og medbestemmelse i skolefritidsordningen. Barna skal også ha mat, tid til lekser og oppfølging i ulike situasjoner. Dette betyr at vi som jobber i SFO, må være til stede for barna og være gode voksenpersoner, slik at vi bygger opp et godt forhold til dem. Vi bruker mye tid sammen med dem, og vi er der for barna i ulike situasjoner.

Måltid og opprop i SFO

Etter skoleslutt har vi ett måltid i SFO. Det består ofte av brødmat og variert pålegg, men én gang i uka servere vi cornflakes eller ris og melk. Vi har ofte varm mat én gang i uka også – enten når vi er på tur, eller inne på avdelingen. Barna spiser på hver sin avdeling sortert etter klasse. Dette betyr at førsteklasse sitter på ett rom, og andreklasse på et annet. På den skolefritidsordningen der jeg arbeider, er det bare to elever fra fjerdeklasse, og de spiser sammen med tredjeklasse.
Før måltidet har vi alltid opprop, og det er for å sjekke at alle er der. Samtidig er dette en rutine og en trygg situasjon for barna.

Trygge rutiner er viktig da barna som oftest ikke følger klokka, men rutinene i hverdagen. Under opprop kan også vi prate med barna, gi dem fellesinformasjon og snakke om ulike tema dersom det trengs.

Lek og tilrettelagt aktivitet i SFO

Det er lagt stor vekt på lek og barns fritid i SFO, men det betyr ikke at barna skal klare seg selv. Den voksne er alltid til stede for barna, enten i leken, som observatør eller like i nærheten. Hvis barna ønsker å drive med en bestemt type aktivitet, vurderer vi om en voksen bør delta, eller om de kan gjøre det selv. Barna har også lært seg til at de kan gjøre mye på egen hånd, og de behøver ikke alltid klarere dette med en voksen.

Eksempel

Barna ønsker å spille fotball. De finner selv fram en ball og går til kunstgressbanen eller fotballbanen. Hvis de derimot ønsker å spille slåball, kommer de alltid til en voksen for å spørre om lov. Hvis det er anledning til det, blir selvfølgelig en voksen med. Da legger vi til rette for at barna skal få være med og bestemme hva de skal leke.

Annen tilrettelagt lek styres som regel av en voksen, og det er ulike mål for å gjennomføre leken.

Fruktmåltid i SFO

Ca. klokka 15.00 serverer vi et lite fruktmåltid. Det er som regel nok at barna får noen biter hver. Noen ganger får barna også en kjeks eller noe annet godt i tillegg til frukt.

Foreldrekontakt i SFO

Vi kan nås på flere telefoner. Vi bruker også en mobiltelefon så vi kan ta imot SMS-meldinger. Mobiltelefonen bruker vi hovedsaklig til foreldrekontakt, og til å gi og ta imot beskjeder om barna. Foreldrene har ansvaret for å gi beskjed til SFO dersom barnet er sykt eller skal sykle hjem etter skolen osv.

Når barna kommer og når de drar, er det viktig at vi – både barne- og ungdomsarbeidere og de andre ansatte i SFO – alltid har en hyggelig tone med foreldrene og de foresatte. Kommunikasjon er viktig i alle situasjoner for å gi konkret og god informasjon og å unngå misforståelser.

Utelister, kontroll i SFO

Vi fører alltid skjema over barna i SFO. Vi har bortimot 40–50 barn i SFO hver dag, og det kan ofte være vanskelig å huske hvem som er hvor hvis vi ikke bruker skjema. Det skjemaet vi bruker, kaller vi uteliste, og det kan brukes en hel dag. Her har vi navnene på alle barna som går på SFO, og vi noterer hentetidene for barna hver dag, krysser av hvem som kommer på morgenen, stryker ut de som har meldt om fravær, og vi noterer ned eventuelle beskjeder. Om ettermiddagen bruker vi skjemaet under opprop, og vi krysser ut når barnet blir hentet eller forlater SFO.

De ansatte bruker dette skjemaet hele dagen for å ha god kontroll på alle barna. Vi skal vite hvor de er, om de er hentet, om de skal sykle hjem, når de har musikkøving og så videre.

CC BY-SASkrevet av Wenche Bankhaug Michelsen.
Sist faglig oppdatert 26.11.2018

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs