Hopp til innhold

Fagartikkel

Tjenestevei - hva gjør du?

Som arbeidstaker kan du komme i situasjoner der det ikke er så lett å vite hva du skal gjøre. Mange arbeidsplasser har tydelige prosedyrer som beskriver hva du skal gjøre i bestemte situasjoner, mens det i noen saker er opp til deg å gjøre gode valg.

Mann og en kvinne i samtale. Illustrasjon.

Hvordan skal jeg handle i denne saken?

Hva du skal gjøre når en situasjon oppstår, kan variere etter hvor du jobber, og hvilken rolle du har på arbeidsplassen.

Eksempel

Eva har ikke vært på skolen på mange dager, og dere har ikke hørt fra henne. Her er det naturlig at du som barne- og ungdomsarbeider diskutere saken med læreren, og at det er læreren som tar kontakt med hjemmet om ikke annet er avtalt.

Dersom det samme skjer i SFO, og du har det daglige ansvaret der, så er det mest sannsynlig du som skal ringe hjem for å høre om Eva har det bra.

Det er viktig både for deg som arbeidstaker og for arbeidsgiveren at du kjenner godt til hva som er tjenestevei i ulike saker. Det er naturlig at du ber lederen din om å orientere deg om dette når du starter i en ny jobb.

Det kan oppstå saker der du blir i tvil om hva du skal gjøre. Ett godt råd i slike tilfeller er å spørre lederen din eller tillitsvalgte. Finn for eksempel ut hvordan ting gjøres på den arbeidsplassen du er knyttet til.

Noen tips

  • Ta hensyn til barnas sikkerhet.
  • Vær ærlig overfor deg selv og dine kolleger.
  • Tenk gjennom konsekvensene før du handler.
  • Be om råd fra andre.
  • Unngå å lage allianser på arbeidsplassen.
  • Sett deg inn i arbeidsplassens rutiner.
  • Vær profesjonell i arbeidet.
Sist faglig oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs