Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Her møter du Wenche B. Michelsen, som er barne- og ungdomsarbeiderlærling på en videregående skole. Hun jobber i hovedsak med enkeltelever eller grupper av elever som har behov for tilrettelegging.

   

  Mange av elevene har nedsatt funksjonsevne, og en del av elevene har individuell opplæringsplan. Wenches jobb er å hjelpe disse elevene i skolesituasjonen, både faglig, sosialt og praktisk.

   

  Gjennom arbeid med denne læringsstien skal du

  • kjenne til rutiner og arbeidsoppgaver i en videregående skole
  • få innblikk i hvordan en videregående skole drives
  • gi eksempler på hva profesjonell yrkesutøvelse er 
  • bli forberedt til lærlingetida som fagarbeider i videregående skole

  Lykke til!!