Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Inspeksjon i skolegården

Her forteller lærlingen i barne- og ungdomsarbeiderfaget hvordan det er å ha inspeksjon i skolegården.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tre barn leker med en fotball. Foto.

På min skole går to voksenpersoner inspeksjon i hvert friminutt. Da har vi på oss refleksvester slik at elevene ser oss godt. Når vi har inspeksjon, er rollen vår å være til stede for barna. Vi reagerer hvis noen gjør noe galt, eller hvis det er konflikter mellom barna.

Vi skal også være der for å prate med barna og være tydelige voksenpersoner i et godt sosialt miljø. Vi observerer hvordan elevene behandler hverandre, om noen er stengt utenfor, hvem som leker godt sammen, hva de leker med og lignende. Dette er viktige observasjoner vi tar med oss når vi samtaler med de andre i personalet.

Det er veldig viktig å kommunisere med de andre ansatte på skolen. Hvis det foregår noe ute som kontaktlærer burde ha beskjed om, så skal vi fortelle det videre til læreren.

Sist oppdatert 26.11.2018
Tekst: Wenche Bankhaug Michelsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs