Hopp til innhold

Oppgave

Intervjuer om trygghet og tillit

Oppgaver til filmen «Barneombudet – om trygghet og tillit»

 1. Hvordan beskriver barneombudet en god barndom?
 2. Beskriv hva som menes med «den eneste ene».
 3. Hva betyr det at du «forvalter samfunnets viktigste kapital» når du jobber med barn og unge?
 4. Hvorfor er det nødvendig for oss alle å oppleve trygghet og tillit?

Oppgaver til filmen «Førskolelæreren – om trygghet og tillit»

 1. Hvordan opplever du at barna har tillit til deg?
 2. Hva menes med at barn i barnehagen viser mye glede?
 3. Beskriv noen situasjoner der barna kommer til deg som barne- og ungdomsarbeider?
 4. Hva skal du gjøre dersom et barn ikke har tillit til deg?
 5. Hvordan kan du se at barna er trygge på deg?
 6. Hvordan reagerer du når du er utrygg?
 7. Hvordan reagerer barn når de er utrygge?
 8. Forklar hva som menes med at det er et stort ansvar å ha omsorg for barnehagebarn.
 9. Hva skal du gjøre dersom du oppdager at et barn ikke har det godt i barnehagen?

Oppgaver til filmen «Læreren – om trygghet og tillit»

 1. Prøv å beskrive oppveksten for barn i Norge.
 2. Hva mener læreren er en trygg og god oppvekst?
 3. Hvordan ser han at barn ikke har det godt?
 4. På hvilken måte må læreren samarbeide med de foresatte?
 5. Hvordan får læreren barn til å fortelle ting de er opptatt av?
 6. Hvordan kan vi vise barn at vi er til å stole på?

Oppgaver om trygghet og tillit

 1. Hvordan forklarer du begrepene trygghet og tillit?
 2. Hva får deg til å føle deg trygg?
 3. Hvilke egenskaper hos en annen person skaper trygghet?
 4. Hvordan oppfører du deg for at barn og unge skal føle seg trygge sammen med deg?
 5. Nevn noen personer du har tillit til. Hvorfor har du det?
 6. Hva vil du gjøre dersom du opplever at et barn er uttrygt?
 7. Forklar begrepet trygghet ut fra Maslows behovspyramide.
Sist faglig oppdatert 30.05.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs