Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeid som BPA

Det er viktig at du som BPA har respekt for mennesket du jobber for, og at du kan legge til rette for å bedre livskvaliteten til vedkommende.

assistent hjelper bruker på kjøkenet.foto.

Det er ofte behov for ADL-trening. Dette innebærer blant annet husarbeid, hygienetiltak, matlaging, arbeid og kommunikasjon med andre mennesker. Menneskene du er BPA for, har ulike behov, forskjellige interesser og ønsker for livet sitt. Du må derfor bruke god tid på å bli kjent med hver enkelt.

Som BPA må du være fleksibel når det gjelder arbeidsmåter, og tålmodig i ulike situasjoner. Du må ha forståelse for hvorfor den du arbeider for, trenger deg, og du må være der som en assistent, ikke som en venn.

Du må ha god sosial kompetanse og gode evner til empati. Du må være forberedt på at brukeren åpner seg for deg, og du må prøve å forstå hvorfor hun eller han gjør det. En del mennesker med BPA er mye alene, og du blir raskt en viktig del av personens sosiale nettverk.

En BPA er ikke det samme som en støttekontakt. En støttekontakt fungerer mer som en betalt venn, og han har ikke den typen ansvar som en som arbeider som BPA.

Sist faglig oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs