Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver om stress og psykisk helse

Kva er forskjellen på positivt og negativt stress? Kva er dei viktigaste årsakene til stress på skulen dykkar, og kva kan du gjere viss ein venn eller venninne viser symptom på langvarig stress? I desse oppgåvene skal de arbeide med stress og psykisk helse.

Oppgåve 1: Kva er stress?

Oppgåve 2: Årsaker til stress.

Oppgåve 3: Stressymptom

Oppgåve 4: Kva kan de gjere?

Diskuter i grupper.

Kva kan de gjere viss ein venn eller venninne viser eitt eller fleire symptom på langvarig og negativt stress? De kan gjerne ta utgangspunkt i filmen "Når det blir for mye" frå Selvhjelp Norge.

Desse oppgåvene er laga i samarbeid med Skoleprogrammet VIP.

Sist oppdatert 06.05.2020
Skrive av Karl Henrik Aanesen og Camilla Øien

Læringsressursar

Press og stress