Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har fullført denne læringsstien, skal du vite korleis du kan

  • få idear til og utforske ei problemstilling
  • byggje opp innleiing og avslutning
  • skape god flyt i setningar og avsnitt
  • lage god flyt mellom avsnitta
  • vise til kjelder
  • lage ei god overskrift
  • gå gjennom og kvalitetssikre din eigen tekst før du gir han frå deg