Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Mange ungdommar opplever press og stress i kvardagen. Dette stresset kan vere både positivt og negativt. Det kan ha mange ulike årsaker og påverkar oss på fleire forskjellige måtar.

I denne læringstien skal du:

  • lære kva stress er.
  • lære om samanhengen mellom stress og psykisk helse.
  • reflektere over årsakene til press og stress blant ungdom.
  • diskutere korleis du og dei andre i klassen kan motverke og meistre negativt stress.

Denne læringsstien er tverrfagleg. Han kan brukast i mange ulike fag og eignar seg godt som ein introduksjon til temaet press og stress.