Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Press, stress og sosiale medium

CC BY-SA

Mange ungdommar bruker mykje tid på sosiale medium. Korleis kan sosiale medium både auke og minke stress?

I arbeidet med denne læringsstien vil du

  • lære om samanhengen mellom sosiale medium og press og stress
  • reflektere over korleis sosiale medium kan auke og minke press og stress
  • utforske korleis bilete på sosiale medium kan påverke oss
  • diskutere kva du kan gjere for å minke press og negativt stress

Denne læringsstien er tverrfagleg. Han kan brukast i alle fag, men somme artiklar og oppgåver kan passe spesielt godt i norsk, samfunnskunnskap og mediefag.