Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Omsorg og omsorgssvikt

Omsorg er noe alle trenger. Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det bidrar til å skape trygghet og trivsel og er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling.

Omsorgssvikt

Som barne- og ungdomsarbeider skal du være klar over at barn og unge kan bli utsatt for omsorgssvikt. Her skal du lære om hva omsorgssvikt er, hvordan du kan snakke om temaet, hvilke tegn du skal se etter, og hva du må gjøre når barn ikke blir ivaretatt godt nok i den daglig omsorgen.

Læringsressurser

Omsorgssvikt