Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skyldfølelse

Mange barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, tenker at det de har blitt utsatt for, er deres skyld. Da trenger de kloke voksne som hjelper dem med å plassere skylden der den hører hjemme. Å bære på skyldfølelse for noe en ikke selv er skyld i, er vondt for barn og unge.

Oppgaver

  1. Hva er skyldfølelse?

  2. Hvorfor er det viktig å ha skyldfølelse?

  3. Hvorfor er det viktig å snakke med noen når en har skyldfølelse, og spesielt i tilfeller hvor en ikke har gjort noe galt?

  4. Hva tenker du om at det er viktig å plassere skyldfølelsen der den hører hjemme?

  5. Barn og unge føler ofte at det er deres skyld når de opplever omsorgssvikt. Hvordan kan vi snakke med barn og unge om skyldfølelsen?

  6. Hva tenker du er grunnen til at barn og unge som er blitt utsatt for omsorgssvikt, tror det er deres skyld?

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 08.08.2023

Læringsressurser

Omsorgssvikt