Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bekymringsmelding fra barnehagen

Du som barne- og ungdomsarbeider må vite hva du skal gjøre dersom du får mistanke om at et barn ikke har det bra. I denne filmen får du en innføring i hva du må gjøre i barnehagen dersom du er bekymret for et barn.

Oppgaver

  1. Lag en punktliste over tjenestevei fra du som barne- og ungdomsarbeider får en bekymring for et barn, til styreren sender en bekymringsmelding til barnevernet.
  2. Finn ut hvordan tjenesteveien er ved bekymring for et barn eller en ungdom i

    1. skolen/SFO
    2. fritidsklubb
    3. bolig
CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 23.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt