Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

I trygge hender

Starten på livet påvirker hvordan resten av livet blir, derfor kan vi høre utrykket "en god barndom varer livet ut". Hva skjer med barnets utvikling dersom det ikke får den omsorgen det trenger?

Oppgaver

Hjernens utvikling er spesielt sårbar for alle typer av omsorgssvikt. Se filmen I trygge hender over. Ut fra filmen skal du fordype deg innen temaet omsorgssvikt og knytte det opp mot praksisfeltet til barne- og ungdomsarbeideren (barnehage/skole, bolig/fritidsklubb). Arbeidet skal ende opp i en skriftlig eller muntlig presentasjon.

 1. Hvilken side ved temaet omsorgssvikt vil du fordype deg i?

  1. Hva ønsker du å lære mer om?
  2. Begrunn hvorfor du er interessert i å utforske dette temaet.
 2. Hva trenger du av teoretisk kunnskap for å jobbe med dette temaet?

  1. Hvor kan du finne den nødvendige teoretiske kunnskapen?
  2. Velg en teori som utgangspunkt og sett deg godt inn i denne teorien.
 3. Velg en institusjon du ønsker å få bedre kjennskap til. Lag en overordnet problemstilling innen temaet omsorgssvikt knyttet til denne institusjonen. Her er noen eksempler på problemstillinger:

  • Hva gjør de ansatte ved Blåbærveien barnehage når de oppdager at et barn utsettes for omsorgssvikt?
  • Hvordan ivaretas omsorgen for barn som flyttes i fosterhjem, men fortsetter ved samme skole?
  • Hvordan samarbeider Tuna skole med barnevernet?
 4. Lag spørsmål som du kan stille til institusjonen slik at du får utdypende kunnskap om det temaet du vil utforske, og for å kunne besvare problemstillingen.
 5. Gjør en avtale med en institusjon og fortell dem hva du ønsker å finne ut av. Bruk spørsmålene du lagde i oppgave 4, slik at du får mest mulig informasjon om temaet du utforsker.
 6. Kontakt ditt lokale barnevern for å få mer informasjon om temaet du har valgt. Lag spørsmål på forhånd, slik at du er forberedt til samtalen/møtet.
 7. Lag så en sammenhengende framstilling enten skriftlig eller muntlig hvor du avslutter med en konklusjon knyttet til problemstillingen du lagde i oppgave 3. Bruk også den teoretiske fagkunnskapen fra oppgave 2.
Kilde

Norsk Sykepleierforbund. (2019). I trygge hender. https://www.nsf.no/fg/helsesykepleiere/fg/helsesykepleiere/i-trygge-hender

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide. Rettighetshaver: Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
Sist faglig oppdatert 19.10.2023

Læringsressurser

Omsorgssvikt